Atzinums

Projekta ID
21-TA-366
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Noteikumu projekta 25.punktā ietvertais grozījums 21.1.apakšpunktā paredz vērtēt  mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3).
Lūdzam papildināt anotāciju, no kā tiks saņemta šī kritērija izvērtēšanai noteiktā informācija par meneša vidējo bruto darba samaksu darbiniekiem, kas pieņenmti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā - no pieteikuma iesniedzēja vai no kādas valsts institūcijas.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka šobrīd atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" 7.punktam aizdevumu programmas īstenošanai ir pieejams finansējums 58 565 000 euro apmērā. Ievērojot Ekonomikas ministrijas budžetā 2022.gadā paredzēto papildu finansējumu minētajam mērķim 41 000 000 euro apmērā, kopējais aizdevumu programmas īstenošanai pieejamais valsts budžeta finansējums ir 99 565 000 euro. Attiecīgi lūdzam precizēt noteikumu 7.punktā, kā arī anotācijas 1., 2.sadaļā un 3.sadaļā (pie citas informācijas) aizdevumu programmas īstenošanai norādīto valsts budžeta finansējuma apmēru. 
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK noteikumu punktu, skaidri identificējot, t.i. punktā minot pēc kādiem kritērijiem aģentūra vērtēs komersantu iesniegtos projektus, lai saņemtu atbalstu.
Piedāvātā redakcija
-