Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
31.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzturam spēkā Finanšu ministrijas 2022.gada 6.janvāra izteikto iebildumu, izziņas 5.punkts, un lūdzam pievienot anotācijas pielikumu programmas rādītāju novērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā (3.lpp) precizēt 1.punkta virsrakstu par noteikumu projektā paredzētajām izmaiņām, izsakot to šādā redakcijā: “1. Novirzīt valsts energoefektivitātes fonda finansējumu atbalsta piešķiršanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par to, vai būs nepieciešami grozījumi noslēgtajos līgumos un kāda ir grozījumu ietekme uz atbalsta saņēmēju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, skaidri norādot, kuru Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam investīciju ietvaros norādītais atbalsts 40 miljonu euro ampērā tiek plānots, tādejādi nodrošinot informācijas izsekojamību.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
MKN 5.5.4.punkts runā gan par siltumenerģiju, gan par elektroenerģiju, līdz ar to šajā punktā nosacījums vismaz 80% izmantot pašpatēriņam attiecas uz visa veida enerģiju. Ņemot vērā, ka tikai attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu un pārpalikuma realizēšanu ir piemērojams šajā punktā minētais limits atbilstoši EK skaidrojumiem, kā arī praksē attiecībā uz siltumenerģiju privātmāju sektorā savstarpējs tirgus nepastāv, aicinām izvērtēt, vai šajā punktā vārda "enerģijas" vietā neiekļaut vārdu ""elektroenerģijas".
Attiecīgi lūdzam precizēt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt punktā atsauci uz atbilstošu projekta priekšlikuma punktu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Šis punkts ietver sankcijas, kas elektroenerģijas pašpatēriņa nosacījuma pārkāpšanu, proti, ka atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt visu saņemto atbalstu. Taču atbalsts šo noteikumu ietvaros ir gan grants, gan garantija, gan tehniskā palīdzība, turklāt atbalsts var tik saņemts ne tikai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai, bet arī citiem energoefektivitātes pasākumiem. Aicinām izvērtēt, vai nosacījums atgūt visu piešķirto atbalstu ir samērīgs un precizēt šo punktu. 
Attiecīgi lūdzam precizēt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-