Atzinums

Projekta ID
24-TA-812
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas tabulas kolonnā “saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam” norādīt informāciju par 2024.gadā Valsts kancelejas budžetā Ministru kabineta balvu izmaksai plānoto finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-