Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
08.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Ekonomikas ministrija norāda, ka tās ieskatā attiecībā uz Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2022.-2027.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes), sasaiste ar NAP2027 uzdevumu Nr.351 nav precīza un minētais uzdevums būtu svītrojams un aizstājams ar NAP2027 uzdevumu Nr.349.
Tāpat, ja tas ir iespējams, aicinām veikt redakcionālus precizējumus, precizējot īstenojamos uzdevumus, Pamatnostādņu 92.lpp tabulā pie īstenojamiem uzdevumiem. 

 
Piedāvātā redakcija
Pamatnostādņu 92.lp tabulas uzdevumu Nr.1 izteikt šādā redakcijā: "Mājokļa pieejamība un atbalsta instrumenti ģimenēm. Mājokļa kvalitātes uzlabošana mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām."