Atzinums

Projekta ID
21-TA-1582
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.1.sadaļas punktu “Apraksts” ar pamatojumu uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Atbilstoši rīkojuma projektam paredzēts no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai finansējumu 1 468 885 euro apmērā. Lūdzam anotācijas 3.sadaļā norādīt, kuros izdevumu kodos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām plānots minētais finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Attiecībā par anotācijas 3.sadaļas 6.punktā “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins” norādīto, ka rīkojuma projekts paredz papildus finansējuma piešķiršanu stacionārajām ārstniecības iestādēm virsstundu apmaksas kompensēšanai laika periodam no 2021.gada 1.jūlija – 30.oktobrim lūdzam skaitli “30” aizstāt ar skaitli “31” atbilstoši rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktam.
 
Piedāvātā redakcija
-