Atzinums

Projekta ID
22-TA-3805
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
30.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam Veselības ministriju ziņojumā iekļaut skaidrojumu par 131., 135. un 151.atskaites punkta īstenošanas termiņu kavējumu ietekmi uz valsts budžeta izdevumu plāna izpildi 2022.gadā un turpmākos gadus. Vēršam uzmanību, ka valsts  budžeta izpildi ir kritiski svarīgi nodrošināt. Pēc pēdējās, 2022.gada 12.jūlijā apkopotās, Veselības ministrijas iesniegtās prognozes par plānotajām investīcijām un valsts budžeta izdevumu plūsmu Atveseļošanas fonda pasākumu īstenošanai, kas izmantotas valsts budžeta likuma 2023. gadam sagatavošanā, t.sk. budžeta 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu prognozēšanai, 2022.gadā 4.1.1.r. reformas “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” īstenošanai tika plānoti  578 658 euro, 4.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai” īstenošanai 143 000 euro un 4.3.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” īstenošanai 97 500 euro. Tāpat Veselības ministrija ir sniegusi izdevumu plānu turpmākiem gadiem. Informācija pieejama arī https://www.esfondi.lv/finansejuma-apjoms (2022.gada otrais fails).
 
Piedāvātā redakcija
-