Atzinums

Projekta ID
21-TA-768
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 52.1.2. apakšpunktā noteikto atzinums ir nepieciešams no Tieslietu ministrijas, izņemot Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija atzinumu par Rīkojuma projektu nesniegs.
Piedāvātā redakcija
-