Atzinums

Projekta ID
21-TA-447
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums

Par šinformatīvo ziņojumu jau tika sniegti priekšlikumi, kas, visticamāk netika ņemti vērā: Tieslietu ministrijas ieskatā informatīvajā ziņojumā ir jānosaka kritēriji, kuras informācijas sistēmas obligāti ir jāiekļauj KIAP. Šādi kritēriji atvieglotu nepieciešamo informācijas sistēmu identificēšanu. Vienlaikus piedāvājam KIAP iekļaut kapitālsabiedrības un kritiskās infrastruktūras īpašniekus. 3. Informatīvajā ziņojumā piedāvājam norādīt formas paraugu, kāda par sistēmu būtu jāpublicē iestādes mājas lapā. Vienlaikus piedāvājam informatīvajā ziņojumā norādīt mājas lapas sadaļu (struktūru), kur tā būtu jāievieto. Tas nodrošinātu, ka nepieciešamā informācija ir ātri atrodama. 4. Informatīvajā ziņojumā piedāvājam norādīt iestādi vai institūciju, kura izveidos un uzturēs informācijas sistēmu ievainojamību uzskaiti un pārvaldību. Ja tas būs koordinatora kompetencē, piedāvājam papildināt koordinatora kompetences skaidrojumu. 5. Informatīvajā ziņojumā piedāvājam precizēt, kāda veida informāciju sadarbības ietvaros ir paredzēts izsniegt drošības pētniekiem. 6. Informatīvajā ziņojumā piedāvājam norādīt plānotās izmaksas procesa ieviešanai un uzturēšanai, kā arī kāds būs procesa finansējuma avots, un vai iestādēm būs jāveic samaksa par iesaisti šajā procesā.
Piedāvātā redakcija
-