Atzinums

Projekta ID
22-TA-213
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
21.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ekonomikas ministrija ir saņēmusi vairāku uzņēmumu sūdzības par to, ka Valsts ieņēmumu dienests ir atteicis piešķirt atbalstu, jo uzņēmums nevar pierādīt saimnieciskās darbības ierobežojumus sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Līdz ar to Ekonomikas ministrija nepiekrītam Informatīavjā ziņojumā paustajam vērtējumam, ka “Atbalsts ir atteikts, jo ieņēmumu/apgrozījuma kritumu primāri ir ietekmējuši nevis noteiktie ierobežojumi, bet paša nodokļu maksātāja darba organizācija, nepietiekams pieprasījums pēc tā sniegtajiem pakalpojumiem”.
Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam Valsts ieņēmumu dienestam Informatīvajā ziņojumā skaidrot, kāpēc un kādos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka uzņēmumu pamatojums nav saistīts ar Covid-19 saimnieciskās darbības ierobežojumiem. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojumā minēts, ka “Būtiskākais atteikumu iemesls, 60,6% gadījumu − ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem”. Attiecīgi secināts, ka galvenais iemesls atbalsta atteikumam ir tas, ka apgrozījuma kritums nav saistīts ar noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. 
Kā piemēri tiek minēti:  
skaistumkopšanas nozarē ieņēmumi nav gūti, jo gan klienti baidās saslimt ar Covid-19 un nenāk, gan arī paši pašnodarbinātie baidās saslimt ar Covid-19 un nesniedz pakalpojumus, vai arī nevarēja sniegt pakalpojumus, jo nebija sadarbspējīgs sertifikāts; 
frizieri nevarēja sniegt pakalpojumus, jo Veselības ministrija no 2021.gada 1.septembra aizliedza veikt pakalpojumus mājās un izbraukumos uz mājām; 
nevarēja sniegt medicīnas pakalpojumus, jo pacientiem nebija Covid-19 sertifikāta un tie nevarēja apmeklēt procedūras, kā arī, baidoties no uzturēšanās sabiedriskajās vietās, atcēla vizītes pie ārsta un plānotās operācijas 
Vēršam uzmanību, ka uzņēmumam, lai kvalificētos atbalstam par oktobri un novembri, uzņēmumam ir jāatbilst: 
noteiktiem kritērijiem: Uzņēmums ir reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs un atbilst vienam no apgrozījuma krituma rādītājiem, nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, u.c. ar nodokļiem saistītās prasības. 
Un Uzņēmuma NACE red 2. kods neatbilst MKN NNr.676 2. pielikumam. 
Savukārt par 2021. gada decembri un 2022. gada janvāri un februāri var pieteikties tikai pilnīgi slēgto nozaru uzņēmumi, kuri minēti MKN Nr.676 3. pielikumā. 
1. Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar Ekonomikas ministrijas sniegto atbalsta kvalifikācijas interpretāciju. 
2. Lūdzam pārskatīt informatīvajā ziņojumā sniegto vērtējumu, ka “Atbalsts ir atteikts, jo ieņēmumu kritumu primāri ir ietekmējuši nevis noteiktie ierobežojumi, bet paša nodokļu maksātāja darba organizācija, nepietiekams pieprasījums pēc tā sniegtajiem pakalpojumiem”.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informējam, ka Ekonomikas ministrija ir saņēmusi uzņēmumu iesniegumus, kuros ir identificēta problēma, ka līdz atbalsta saņemšanai nav bijusi skaidra atbalsta aprēķina formula, to nerēķina pēc kalendārām dienām un mēģinot sakārtot deklarācijas par darbiniekiem nomaksātajiem nodokļiem tiek saņemts Valsts ie\nēmumu dienesta atteikums. Uzskatām, ka šī problēma ir jāaktualizē informatīvajā ziņojumā un kā priekšliekums jāvirza minētajiem atbalsta saņēmējiem ļaut precizēt deklarācijas. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Nepiekrītam minētajam ziņojuma secinājumos paustajam priekšlikumam, ka, ja atbalsts tiek turpināts, nepieciešams: 
noteikt saimnieciskās darbības ierobežojumu izvērtējuma kritērijus, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, un publicēt EM lapā, kuras nozares var pieteiktiets atbalstam; 
vai noteikt atbalstāmās nozares, kuras atbalstu var saņemt, nevērtējot saimnieciskās darbības ierobežojumu ietekmi. 
Skaidrojam, ka atbalstāmās un arī neatbalstāmās nozares ir noteiktas ar MK Noteikumiem Nr.676 un 675, definējot tās pielikumos. Attiecīgi kritērijus, kas ir Covi-19 s\d ierobežojums definēt nav nepieciešams, un MK Noteikumi ir tieši piemērojami. Papildus skaidrojam, ka ar noteikumiem atbalstītās nozares ir izvērtētas ar MK rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Lūdzam svītrot ziņojumā paustos priekšlikumus.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojumā paredzēt risinājumu, ka nozarēm, kuras ir bijušas slēgtas atbilstoši MK rīkojuma Nr.720 un kuru darbiniekiem atbalsta periodā ienākumi ir bijuši 0, paredzēt atbalstu algu subsīdijas veidā atbilstoši 2021.gada 3.ceturkšņa ienākumiem. 
Piedāvātā redakcija
-