Atzinums

Projekta ID
22-TA-1709
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Ņemot vērā MK noteikumu 3. nodaļā iekļautās atbalstāmās darbības, kas, cita starpā, paredz ieguldījumus būvniecībā uz iekārtu iegādē, lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par demarkāciju ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam un Atveseļošanas fonda paredzētajām aktivitātēm un investīcijām. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lai būtu iespējams sniegt kvalitatīvu atzinumu par sagatavoto noteikumu projektu, lūdzam pārskatīt un precizēt noteikumu projektu kopumā, ņemot vērā, ka tas satur normas, kurās ir teksti, kas acīmredzami nav saistīti ar normatīvo aktu normu izstrādi. Lūdzam skatīt, piemēram, noteikumu projektu konsolidētās versijas nosaukumu, 2.10., 33., 34.1, 52.2., 75.punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-