Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
12.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iebildumu, jo attiecībā uz šī punkta redakciju bijām norādījuši, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar terminu “valstspilsēta” saprot valstspilsētas pašvaldības administratīvo teritoriju un novada pašvaldības administratīvās teritorijas vienību. Savukārt ar pašvaldību kā tiesību subjektu saprot valstspilsētas pašvaldību un novada pašvaldību. Tāpat norādām, ka saskaņā ar minētā likuma 8. panta otro daļu Latvijas Republikas pilsētas iedala valstspilsētās un novadu pilsētās. Līdz ar to lūdzam lietot attiecīgu terminu atkarībā no tā, kādā kontekstā šo terminu paredzēts piemērot.
Tāpat lūdzam izvērtēt šajā punktā  iekļauto regulējumu kontekstā ar 16.punktā noteikto, t.sk. vai šis regulējums attiecas tikai uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25.punktā minētajām valstspilsētu pašvaldībām vai arī pārējām valstspilsētu pašvaldībām (Rīgas un Jūrmalas valstspilsētu pašvaldības), šajā gadījumā paredzot sadarbības projektu iespējas un nosacījumus, kā arī sniedzot pamatojumu  anotācijā.    
Izziņā ir skaidrots, ka noteikumu projekta 24. punktā minētais par valstspilsētām attiecas uz valstspilsētām kā pašvaldības administratīvo teritoriju un valstspilsētām kā novada pašvaldības administratīvās teritorijas vienību. Attiecībā uz valstspilsētām kā pašvaldības administratīvo teritoriju minētais regulējums ir skatāms kopsakarā ar noteikumu projekta 16. punktu, kas paredz, ka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25.punktā minētās valstspilsētu pašvaldības (Daugavpils, Jelgava, Liepāja, Rēzekne un Ventspils) sadarbojas ar tām blakus esošajām novadu pašvaldībām.
Skatot šo punktu kontekstā ar 16.punktu, var secināt, ka 30 procentu investīcijas finansējuma var paredzēt vispārējās vidējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošanai arī mācību iestādei, kas atrodas novadu pašvaldību administratīvajos centros un arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25.punktā minētajās valstspilsētu pašvaldībās. Līdz ar to lūdzam izteikt šo punktu šādā redakcijā: "Projektā līdz 30 procentiem tā plānotā investīcijas finansējuma var paredzēt citas pašvaldības, tai skaitā novada pašvaldības administratīvajā centrā vai valstspilsētas pašvaldībā, esošas vispārējās vidējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošanai, tai skaitā ēkas kapacitātes palielināšanai, ja vispārējās izglītības iestāžu tīkla kārtošanas rezultātā tajā paredzams izglītojamo skaita pieaugums".
Piedāvātā redakcija
-