Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2118
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam sadarbībā ar ZM precizēt anotācijas sadaļā "Cita informācija" sniegto informāciju attiecībā uz noteikumu projekta 32. punkta pasākuma īstenošanu, ņemot vērā, ka jautājums par finansējumu pētījumiem 2023.gadam tiek risināts ar ZM iesniegto priekšlikumu informatīvā ziņojuma “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” izstrādes procesā” sagatavošanas procesā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā norādīto informāciju sadaļā "Cita informācija", ka nepieciešamais finansējums attiecībā uz VARAM pārziņā esošajām projekta noteikumu normām LVĢMC tiks nodrošināts no budžeta apakšprogrammas 33.01.00 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija", lūdzam precizēt informāciju anotācijas 3.sadaļā  6.punktā un "Cita informācija" norādot, ka finansējums 23 700 euro apmērā tiks nodrošināts VARAM bāzes izdevumu projekta 2023.-2025.gadam  iekļautajā priekšlikumā par finansējuma palielinājumu 600 000 euro apmērā ik gadu budžeta apakšprogrammas 33.01.00 "Emisijas kvotu finanšu instrumenta administrācija" ietvaros, t.sk. arī deleģējuma līgumiem ar LVĢMC.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Aicinām arī anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādīt VARAM pieejamo finansējumu saskaņā ar  likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” norādīto.
 
Piedāvātā redakcija
-