Atzinums

Projekta ID
21-TA-858
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
01.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
CSP pēc datu pārbaudes piedāvā dažus precizējumus tekstā, kas apraksta un analizē aptaujas datus "Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017. gadā".
Tekstā pieteiktie divi labojumi no "nedēļā" uz "dienā", kā arī trīs rezultātu labojumi.
Zemāk pievienota redakcija ar labojumiem treknrakstā, kā arī atsauci uz rezultātu labojumu.

 
Piedāvātā redakcija
Apsekojuma rezultāti rāda (2. attēls), ka Latvijas iedzīvotāji īsajos braucienos (<300 km (Eurostat noteikta klasifikācija)) vidēji dienā:
ar velosipēdu pārvietojas 10,6 km attālumā, pavadot 55,2 minūtes un veicot 2,4 braucienus, kopumā atbilstot 3,7 % no visiem pārvietošanās veidiem;
kājām pārvietojas 2,7 km attālumā, pavadot 48,1 minūtes un veicot 2,2 gājienus, kopumā atbilstot 33,4 % no visiem pārvietošanās veidiem.
Savukārt uz darba vietu īsajos braucienos (<300 km) vidēji dienā[1]:
ar velosipēdu pārvietojas 4,3 % no Latvijas iedzīvotājiem;
kājām pārvietojas 22,6 % no Latvijas iedzīvotājiem.

[1]   Apsekojuma "Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017. gadā" rezultāti, Pieejams Eurostat Urbānā audita datubāzē par Latvijas iedzīvotāju braucieniem uz darbu: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/URB_LTRAN__custom_1675811/default/table?lang=en
 
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Iepazinos ar dokumentu. Priekšlikumu nav.
Piedāvātā redakcija
-