Atzinums

Projekta ID
23-TA-2756
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
04.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Iesakām papildināt anotācijas 1.3. apakšsadaļas problēmu un risinājumu apraksta sadaļu nodrošinot pilnīgu un precīzu noteikumu projekta atspoguļojumu. Vēršam uzmanību, ka anotācijā norādīts tikai uz grozījumiem Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumu Nr. 196 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībai" (turpmāk - noteikumi Nr.196) 4. punkta ievaddaļā, bet, atbilstoši noteikumu projektam, tiek precizēti arī tā apakšpunkti. 
Vienlaicīgi iesakām pārskatīt un nepieciešamības gadījumā precizēt anotācijas 2.1. apakšsadaļu. Vēršam uzmanību, ka, skaidrojot fiziskās personas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt, pamatojoties uz noteikumu Nr. 196 redakciju, šķietami ir lietojams termins - bišu saimes (stropi).

Piedāvātā redakcija
-