Atzinums

Projekta ID
21-TA-509
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
11.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (turpmāk – likums) 7. panta pirmo daļu arhitektūras jomā reglamentēta ir arhitekta profesija, savukārt saskaņā ar likuma 7. panta otro daļu būvniecības jomā reglamentētās profesijas ir būvdarbu vadītājs, būvinženieris un būveksperts. Vēršam uzmanību, ka likums nošķir katru minēto profesiju, tāpēc nav saprotams, kas ir projekta 1. punktā izteiktā Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumu Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" (turpmāk – noteikumi) 2. pielikuma 19. punktā ietvertās profesijas – "arhitekts būveksperts", "būvinženieris būveksperts" un "elektroinženieris būveksperts". Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projektu atbilstoši likumā ietvertajām reglamentētajām profesijām vai papildināt anotāciju ar izvērstāku skaidrojumu projekta 1. punktā izteiktā noteikumu 2. pielikuma 19. punktā ietverto profesiju formulējumu. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Projekta 1. punktā izteiktais noteikumu 2. pielikuma 6. un 32. punkts satur vārdus "Māsas (vispārējās aprūpes māsas)". Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumu Nr. 248 "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" (turpmāk – noteikumu grozījumi) 2. punktu šo noteikumu 1.4. un 1.8. apakšpunkts, kas paredz aizstāt noteikumu 2. pielikuma 6. un 32. punktā vārdus "Māsa (medicīnas māsa)" ar vārdiem "Māsa (vispārējās aprūpes māsa)", stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Vienlaikus noteikumu grozījumu sākotnējās ietekmes novērtējumu ziņojumā (anotācijā) kā pamatojums minēto tiesību normu spēkā stāšanās laikam norādīts likuma pārejas noteikumu 9. punkts, kas cita starpā noteic, ka grozījumi par šā likuma 9. panta pirmās daļas 4. punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt projektu.   
Piedāvātā redakcija
-