Atzinums

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
22-TA-2813
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Ņemot vērā, ka likumprojekts paredz kompensēt visiem juridiskajiem lietotājiem elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 euro/MWh laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.martam, lūdzam papildināt anotāciju ar izvērtējumu komercdarbības atbalsta kontekstā. Vienlaikus, ja tiek secināts, ka plānotais atbalsts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, lūdzam papildināt likumprojektu ar deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kuros būtu iekļauti komercdarbības atbalsta nosacījumi, lai nodrošinātu pasākuma saderību ar ES iekšējo tirgu.
Papildus vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja plānots pasākuma ietvaros izslēgt komercdarbības atbalstu, t.i. atbalsts attiecas uz visiem saimnieciskās darbības veicējiem, lūdzam lūdzam likumprojektu papildināt arī ar citiem atbalsta saņēmējiem, kas nav juridiskas personas, bet ir saimnieciskās darbības veicēji ES tiesību normu izpratnē. 
Vienlaikus lūdzam ņemt vērā, ka Ekonomikas ministrija notificē atbalsta pasākumu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai, kura ietvaros nav pieļaujama atbalsta par vienām un tām pašām izmaksām kumulācija. Attiecīgi lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešams papildināt likumprojektu šajā aspektā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Ekonomikas ministrija kā nozares politikas veidotāja ir atbildīga par sagatavotajiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumiem un veiktajiem aprēķiniem par nepieciešamo finansējumu to nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam 6.punkta pēdējā teikumā precizēt kopējā nepieciešamā finansējuma apmēru, noradot to 422 167 627 euro apmērā, nevis 304 280 037 euro.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam 5.ailē, 5.1.apakšpunktā precizēto finansiālo ietekmi noradīt ar “-” zīmi.  
Piedāvātā redakcija
-