Atzinums

Projekta ID
24-TA-457
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
19.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Novērtējam izziņā sniegto skaidrojumu un pievieno zemesgrāmatas apliecību, kas apliecina, ka nekustamā īpašuma īpašniekam uz paziņojuma par nekustamā īpašuma atsavināšanas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām nosūtīšanas dienā 2018.gada 23.novembrī piederēja arī nekustamais īpašums “Kadari”, Viesturu pagastā, Bauskas novadā, tādējādi nav piemērojama Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 22.panta ceturtā daļa.

Vienlaikus tiesiskās skaidrības nodrošināšanai aicinām papildināt anotāciju, norādot šādi: “Nekustamā īpašuma īpašniekam uz paziņojuma par nekustamā īpašuma atsavināšanas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām nosūtīšanas dienā 2018.gada 23.novembrī piederēja arī nekustamais īpašums “Kadari”, Viesturu pagastā, Bauskas novadā, tādēļ nav izskatāms jautājums par nekustamā īpašuma atlīdzības par pieciem procentiem no nekustamā īpašuma tirgus vērtības palielināšanu saskaņā ar Atsavināšanas likuma 22.panta ceturto daļu”.
 
Piedāvātā redakcija
-