Atzinums

Projekta ID
21-TA-791
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma “Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumā Nr. 502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” projekta 1.punktam paredzēts no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (turpmāk – rīkojuma projekts) piešķirt finansējumu, kas nepārsniedz 292 820 euro. Savukārt atbilstoši MK 2021.gada 7.jūlija rīkojuma Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” (turpmāk – MK rīkojums Nr.520) 1.punktam  paredzēts piešķirt finansējumu 206 500 euro apmērā,  kas pārdalīts ar FM 22.07.2021.rīkojumu Nr.247. Ņemot vērā minēto, precizējams rīkojuma projekts, iekļaujot tajā arī grozījumu MK rīkojuma Nr.502 2.punktā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma “Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 21. aprīļa rīkojumā Nr. 266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” projekta (turpmāk – rīkojuma Nr.266 projekts) 1.1.apakšpunktam paredzēts piešķirt finansējumu, kas nepārsniedz 51 930 968 euro, vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcinēšanai pret Covid-19 infekciju. Savukārt, anotācijas 3.pielikumā sniegts aprēķins par 57 287 267 euro, kā arī atbilstoši anotācijas 3.sadaļā norādītajam nav saprotams, kā veidojas finansējums 51 930 968 euro apmērā. Līdz ar to precizējama anotācija vai anotācijas 3.pielikums.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka anotācijas 3.sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”, nevis 1 sadaļā “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” ir atspoguļojama informācija attiecībā par ietekmi uz valsts budžetu, ir pārstrādājama anotācija, informāciju par ietekmi uz valsts budžetu atspoguļojot anotācijas 3.sadaļā. Papildus vēršam uzmanību, ka informācija sadaļās dublējas, līdz ar to anotācija ir grūti uztverama. Vienlaikus norādām, ka pie katra attiecīgā grozījuma Ministru kabineta rīkojumos norādāms attiecīgais Ministru kabineta 8.10.21. sēdes protokola Nr.67 3.§. punkts.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijas 1.sadaļas 1.3.apakšadaļā (2.lpp.) nepieciešams novērst neprecizitāti, cipara “228 4003 ” vietā lietojot ciparu “228 400”.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 8.10.2021. noteikumi Nr.675 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” jau ir stājušies spēkā, lūdzam precizēt anotācijas 1.sadaļas 1.3.apakšadaļā “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” 7.lpp. pēdējā rindkopā norādīto un 8.lpp. norādīto informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-