Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Konkurences padome
Atzinums iesniegts
15.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
KP aicina Noteikumu projekta anotāciju papildināt ar informāciju par apsvērumiem, kādēļ Noteikumu projekta 1.3. punktā paredzēts, ka tiešsaistes maksājumus par valsts pārvaldes pakalpojumiem būs iespējams nodrošināt tikai Latvijā reģistrētām kredītiestādēm. Attiecībā uz minēto, KP vērš uzmanību, ka Ministru kabineta  2016. gada 14. jūnija noteikumu Nr. 374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi" 28.5.  apakšpunkts, kas līdz šim regulēja jautājumu par tiešsaistes maksājumu veikšanu Portālā, neparedz ierobežojumu attiecībā uz kredītiestādes reģistrācijas vietu, tādējādi nav pamata uzskatīt, ka Noteikumu projekta regulējums ir analogs Ministru kabineta  2016. gada 14. jūnija noteikumu Nr. 374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi" 28.5.  apakšpunkta regulējumam.

Gadījumā, ja pamatojums reģistrācijas vietas Latvijā noteikšanai kā priekšnoteikumam tiesībām sniegt tiešsaistes maksājumu pakalpojumu Portālā nav ticis izsvērts, KP aicina veidot tādu regulējumu, kas pieļautu plašāka tirgus dalībnieku loka tiesības nodrošināt tiešsaistes maksājumus Portālā.

KP ieskatā, noteikums, kas izvirza reģistrācijas vietu Latvijā kā priekšnoteikumu tiesībām nodrošināt tiešsaistes maksājumu pakalpojumu Portālā, var ne tikai nelabvēlīgi ietekmēt konkurenci tirgus dalībnieku starpā, bet arī ierobežot patērētāju iespējas veikt tiešsaistes maksājumus Portālā.
Piedāvātā redakcija
-