Atzinums

Projekta ID
23-TA-3292
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
19.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums

Ņemot vērā, ka Informatīvais ziņojums ir papildināts ar nepieciešamību attiecināt valsts repatriācijas nodrošināšanu ārkārtas apstākļos arī ceļotājiem, kuriem tūrisma operators vai tūrisma aģents sniedz kompleksus tūrisma pakalpojumus, neatkarīgi no viņu valstspiederības, uz kuriem nevar tikt attiecināta Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā regulētā konsulārā palīdzība, lūdzam papildināt Informatīvā ziņojuma priekšlikuma 1. punktu, kā arī protokollēmuma projekta 2. punktu par nepieciešamību izstrādāt arī grozījumus Tūrisma likumā, tajos paredzot deleģējumu Ministru kabinetam  izstrādāt attiecīgus noteikumus ceļotāju, kurai tūrisma operators vai tūrisma aģents sniedz kompleksus tūrisma pakalpojumus, evakuācijai vai repatriācijai ārkārtas gadījumos. Attiecīgi lūdzam precizēt, ka nepieciešamos grozījumus Tūrisma likumā izstrādā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām ministrijām un kompetentajām valsts iestādēm.
 
Piedāvātā redakcija
-