Atzinums

Projekta ID
24-TA-326
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka projekta virzītājs ir precizējis projektu un anotāciju un saskaņojis ar Tieslietu ministriju, tad 07.03.2024. atzinumā sniegtais iebildums tiek pārvērsts par priekšlikumu.

Lūgums precizēt noteikumu projekta 12.7. apakšpunktu, norādot, ka šo noteikumu 10. punktā minētās pamatvajadzības fizisko personu gadījumā ietver saprātīgus izdevumus par saņemtajiem īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumiem. No šā brīža normas vārdiskā formulējuma varētu secināt, ka fizisko personu pamatvajadzībās ietverta samaksa, kuru fiziskās personas saņem par īpašumu pārvaldīšanu.
Aicinām vērtēt, vai noteikumu projekta 12.7. apakšpunktā nebūtu jānorāda, ka pamatvajadzības fizisko personu gadījumā ietver saprātīgus izdevumus par saņemtajiem nekustamā (-o) īpašuma (-u) vai mājokļa (-u) pārvaldīšanas pakalpojumiem. Tāpat rosinām apvienot noteikumu projekta 12.6. un 12.7. apakšpunktu vienā normā, ņemot vērā šo normu saturu. Tāpat rosinām apsvērt, vai analoga norma 12.7. apakšpunktam būtu paredzama arī juridiskajām personām.
Kaut arī noteikumu projektā norādītais pamatvajadzību uzskaitījums nav uzskatāms par izsmeļošu sarakstu, noteikumu projektā minētie piemēri ir īpaši svarīgi normu piemērotājiem strīdu gadījumā. Tādēļ noteikumu projektā norādītie piemēri un to formulējums jāizvēlas īpaši uzmanīgi, jo tas ietekmēs noteikumu normu interpretāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-