Atzinums

Projekta ID
22-TA-171
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka anotācijas 1.pielikuma rindas “ĀRSTI” un rindas “ĀRSTNIECĪBAS UN PACIENTU APRŪPES PERSONAS” ailes “Ar citu diagnozi stacionētu pacientu aprūpe līdz pārvešanai, ja tiek pacientam konstatēts Covid-19” apakšailes “Finansējums, EUR” aprēķinā nav ņemts vērā plānotais mēnešalgas pieaugums no 2022.gada 1.janvāra ārstiem un ārstniecības un pacientu aprūpes personām, savukārt pārējo aiļu aprēķinā tas tiek ņemts vērā, lūdzam precizēt anotācijas 1.pielikumu un attiecīgi anotācijas pielikumu, rīkojuma projektu un anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka atbilstoši Nacionālā veselības dienesta mājas lapā publicētajai informācijai manipulācijai “60163” tiek noteikts tarifs 14,12 euro, nevis 13,54 euro kā tas tiek norādīts anotācijas 4.pielikumā, lūdzam precizēt anotācijas 4.pielikumu un attiecīgi anotācijas pielikumu, rīkojuma projektu un anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punkta “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins” trešo rindkopu, teikuma beigās lietojot vārdus “atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram”.
Piedāvātā redakcija
-