Atzinums

Projekta ID
21-TA-809
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam manuāli aizpildīt 5.1.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt 6.punktā summas nacionālajam līdzfinansējumam un riska atbildības fonda iemaksām sadalījumā pa gadiem, jo saskaitot kopā norādītās summas veidojas starpība starp norādītajām kopsummām - nacionālā līdzfinansējuma iemaksai 2 euro apmērā un riska atbildības fonda iemaksai 1 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam 6.punktā norādīt Latvijai pieejamo programmas līdzfinansējumu un skaidrot, kā veidojas programmas budžeta piešķīrums 100 899 euro apmērā, kā arī lūdzam papildināt anotācijas 6.punktu ar minētā finansējuma sadalījumu pa gadiem.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā sadaļā "Cita informācija" norādīto, lūdzam svītrot Programmas projekta kopsavilkumā pēdējā rindkopā sniegto informāciju vai arī sniegt anotācijā papildus skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas 2021.‑2027.gadam  projektu ar informāciju, kā tiks nodrošināta demarkācija un plānoto ieguldījumu nepārklāšanās ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam un Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā ietvertajām investīcijām.
 
Piedāvātā redakcija
-