Atzinums

Projekta ID
22-TA-120
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 29.12.2021. noteikumu Nr.898 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” 243.7.apakšpunktam paredzēts, ka Nacionālais veselības dienests atbilstoši faktiskajām izmaksām veic samaksu par vakcināciju pret Covid-19 līdz 2022.gada 30.jūnijam, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta 8.tabulas “2022.gadā esošo un plānoto maksājumu grafiks ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstu praksēm par personu no 60 gadiem un imūnsupresēto personu primāro vakcināciju” aili “Maksājuma periods”, norādot attiecībā par spēkā esošo manipulāciju “03097” maksājuma periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam.
 
Piedāvātā redakcija
-