Atzinums

Projekta ID
21-TA-260
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot rīkojuma projekta 4.punktu, ņemot vērā, ka Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizācija tiešā veidā neietekmē Izglītības un zinātnes ministrijas veicamo pienākumu palielinājumu, kam būtu nepieciešamas papildu amata vietas. Vēršam uzmanību, ka amata vietu pārdale var tikt veikta resora ietvaros bez atsevišķa punkta iekļaušanas rīkojuma projektā. Līdz ar to attiecīgi neiebilstam pret anotācijas 3.sadaļas 7.punktā iekļauto papildus informāciju saistībā ar plānoto amata vietu pārdali.
Piedāvātā redakcija
-