Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-299
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
30.09.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots bez iebildumiem un priekšlikumiem