Atzinums

Projekta ID
21-TA-1788
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
18.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lai jau sākotnēji, ne tikai tematisko prioritāšu un pasākuma plāna izstrādes gaitā, būtu iespējams, ja nepieciešams, iekļaut darba grupā pārstāvjus no Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2. punktā konkrēti neuzskaitītām institūcijām, rosinām apsvērt iespēju protokollēmuma projektā un informatīvajā ziņojumā neminēt konkrētu posmu, kad citu institūciju pārstāvji var tikt iekļauti darba grupā (proti, neminēt frāzi “kas varētu tikt apzinātas, izstrādājot tematiskās prioritātes un pasākumu plānu”). Attiecīgi aicinām izteikt teikuma pēdējo daļu, piemēram, šādā redakcijā: “[..] Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes, kā arī, ja nepieciešams, citām institūcijām.” Papildus lūdzam izlabot neuzmanības kļūdu vārdā "Augstākā" (proti, "Augstākās tiesas" nevis "Augstākā tiesas").
Piedāvātā redakcija
-