Atzinums

Projekta ID
21-TA-144
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
22.09.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Latvijas Pašvaldību savienība kopumā atbalsta principu “Atvērts pēc noklusējuma”, kuru paredz Latvijas atvērto datu stratēģija un Informatīvais ziņojums “Par “Atvērts pēc noklusējuma” principa ieviešanu”, atbalstām arī apkopotos pieprasījumus iestāžu datu atvēršanas plāniem un tālākās darbības datu atvēršanai, bet joprojām izsākam bažas, ka iecerētie plāni var nerealizēties, jo tie paredz budžeta līdzekļu pieaugumu. Tāpat mūs bažīgus rada apstāklis, ka publiskā pārvalde aktīvi cenšas īstenot Direktīvas (Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvas (ES) 2019/1024 par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu)  prasības, bet netiek īstenoti nekādi pasākumi, lai visi saražotie atvērtie dati būtu ne tikai publicēti, bet arī efektīvi izmantoti. Cerības, ka komersanti un pētnieki radīs pievienoto vērtību no atvērtajiem datiem, šķiet nav īstenojušās. Nav publiskā telpā ne pakalpojumu, ne uzskatāmu infografiku (pandēmijas Covid-19 dati drīzāk ir izņēmums, nekā likumsakarība), ne pētījumu, kas ļautu uz to bāzes pilnveidot vai nu pašus datus, vai, piemēram, administratīvos procesus publiskā pārvaldē. Varbūt pašai publiskai pārvaldei arī jāpievēršas datu analīzei un “savu” datu mijiedarbībai ar citām datu kopām analīzei, lai tādā veidā labāk demonstrētu savas iestādes panākumus, kas noteikti ir, bet par tiem ir maz informācijas, vai arī, iespējams, radītu jaunas iespējas, pakalpojumus klientiem (iedzīvotājiem)? Vai šādam nolūkam arī būs nepieciešama jauna stratēģija un neskaitāmi ziņojumi, varbūt šādu sadaļu var iekļaut šajā informatīvajā ziņojumā?
 
Piedāvātā redakcija
-