Atzinums

Projekta ID
21-TA-1101
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Finanšu ministrija neiebilst informatīvā ziņojumā iekļautā piedāvājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vienlaikus vērš uzmanību, ka Ministru kabineta protokollēmuma projekta 2.2.apakšpunktā norādītā summa ir uzskatāma kā ieguldījumu turpināšana publiskās infrastruktūras attīstības projektos, kas veicina būvniecības un citu saistīto nozaru attīstību, nodrošina daba vietas un nodokļu ieņēmumus valsts budžetā, lai nepieļautu ekonomikas atdzišanu un stimulētu ekonomikas izaugsmi un uzņēmējdarbību, kas ir būtisks nosacījums Covid-19 seku pārvarēšanai. Papildus aicinām pastiprinātu uzmanību veltīt plānoto projektu īstenošanai, nodrošinot to pilnīgu pabeigšanu 2022.gadā, neradot saistības uz turpmākiem gadiem.
Piedāvātā redakcija
-