Atzinums

Projekta ID
21-TA-441
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
30.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas I sadaļas "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" 2. punkta 8. apakšpunktā labot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nosaukumu, nelietojot saīsināto terminu "kadastrā".
Piedāvātā redakcija
Savlaicīgi aktualizēt datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir radījuši pandēmijas laikā noteiktie [..].