Atzinums

Projekta ID
21-TA-1370
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
25.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam rīkojuma anotācijas 1.1. sadaļā norādīt atsauci uz Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 236 “Aizsardzības ministrijas nolikums” pareizu vienību (proti, 6.5. apakšpunktu, nevis 5.15. apakšpunktu).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
5.2. Citas starptautiskās saistības
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt nepieciešamību rīkojuma anotācijas 5.2. un 5.5. sadaļā minēt ANO Ģenerālās asamblejas 1991. gada 17. septembrī pieņemto rezolūciju Nr. 46/5 par Latvijas iestāšanos ANO. Minētā rezolūcija ir instrumentāls piemērošanas akts, ar ko Latvija kļuva par ANO dalībvalsti, un no rezolūcijas neizriet kāda saistība, kura tiek pārņemta vai izpildīta ar rīkojuma projektu. Vēršam uzmanību, ka ANO ietvaros tikai Drošības padomes rezolūcijas var būt juridiski saistošas, un Ģenerālās Asamblejas rezolūcijām nav juridiski saistoša rakstura. Attiecīgi informācija par rezolūciju Nr. 46/5 var tikt ietverta 5.3. sadaļā (Cita informācija), bet ne 5.2. un 5.5. sadaļā, kurā ietverami starptautiski juridiski saistoši dokumenti. Papildus lūdzam izmantot pareizu starptautiskās institūcijas nosaukumu (ANO Ģenerālā asambleja), kā arī norādīt pilnu ANO Statūtu nosaukumu, iekļaujot arī datumu.  
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka rīkojuma anotācijas 5.5. sadaļas 2. tabulā norādāmā informācija ir norādāma par katru starptautisko dokumentu atsevišķi. Proti, ja 5.2. sadaļā tiek minēti divi starptautiskie dokumenti, tad 2. tabula ir aizpildāma par katru no šiem dokumentiem. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma anotācijas 5.5. sadaļas 2. tabulas A aili, norādot konkrētu starptautiska dokumenta vienību, kura paredz starptautiskās saistības pasākumu vai uzdevumu. Proti, aicinām nevis vienkārši pārrakstīt vairāku normu tekstu, bet iekļaut atsauci uz konkrētu starptautiskā dokumenta vienību (piemēram, ANO Statūtu 1. panta 1. punkts un 2. panta 5. punkts). Papildus norādām, ka B ailē ir norādāma rīkojuma projekta vienība, ar ko izpilda starptautiskās saistības pasākumu vai uzdevumu (šajā gadījumā – rīkojuma projekts), nevis vispārīgs apraksts par ANO dalībvalstu apņemšanos sniegt visa veida atbalstu ANO centieniem starptautiskā miera un drošības uzturēšanā.
Piedāvātā redakcija
-