Atzinums

Projekta ID
21-TA-469
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ierosinām anotācijā un izsoles noteikumos ietvert informāciju par kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma lietošanu, proti, vai pastāv kāda vienošanās ar otru kopīpašnieku par to, kā tiek lietotas telpas nekustamajā īpašumā ietilpstošajās septiņās būvēs. Ja šāda vienošanās nepastāv un otrs kopīpašnieks šobrīd, piemēram, lieto visas telpas viens pats, Tieslietu ministrijas ieskatā būtu lietderīgi šādu informāciju norādīt, lai personām, kas piedalās izsolē, būtu pilnīgi skaidrs, ka, ja viņas vēlēsies lietot kādu reālu daļu (konkrētas telpas) kopīpašumā, viņām ar otru nekustamā īpašuma kopīpašnieku būs jāvienojas vai tiesā jārisina jautājums par to, kuras telpas lieto kurš kopīpašnieks.
 
Piedāvātā redakcija
-