Atzinums

Projekta ID
21-TA-970
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz īstenošanā esošo Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk - projekts), tai skaitā izvērtējumu par noteikumu projekta radīto administratīvo slogu uz projekta īstenotāju Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam  redakcionāli precizēt punktu, izsakot to piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija

7.1 Specifiskā atbalsta kopējās izmaksās var iekļaut neattiecināmās izmaksas ne vairāk kā 1 151 038 euro, kuras finansē no valsts budžeta līdzekļiem