Atzinums

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
21-TA-970
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku informāciju par noteikumu projekta ietekmi uz īstenošanā esošo Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk - projekts), tai skaitā izvērtējumu par noteikumu projekta radīto administratīvo slogu uz projekta īstenotāju Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam  redakcionāli precizēt punktu, izsakot to piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija

7.1 Specifiskā atbalsta kopējās izmaksās var iekļaut neattiecināmās izmaksas ne vairāk kā 1 151 038 euro, kuras finansē no valsts budžeta līdzekļiem