Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
18.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Eiropas Savienības Padomes ieteikumos par Latvijas 2020. gada valsts reformu programmu ir uzsvērts ka nepieciešams diversificēt investīcijas un modernizēt ekonomiku, kur investīcijām ir jābūt saplānotām saskaņā ar Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, kur uzsvērta nepieciešamība nodrošināt ilgtspējīgi attīstītu digitālās infrastruktūras vidi, lai veicinātu oglekļa mazietilpīgu, resursu efektīvu un klimatnoturīgu tautsaimniecības attīstību un noteiktos klimata, enerģētikas un gaisa piesārņojuma samazināšanās mērķus.  Ņemot vērā šo uzstādījumu LPS lūdz anotāciju papildināt, ka atbalsta saņēmēji var būt pašvaldību iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības un sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji.  
Piedāvātā redakcija
-