Atzinums

Projekta ID
23-TA-2016
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
18.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lai arī anotācijā ir sniegts skaidrojums par konkrētās normas iztulkojumu, aicinām apsvērt iespēju likumprojektā ietverto normu nedaudz precizēt, nepārprotami nosakot, ka darbiniekiem var noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet kopā ar normālo darba laiku (40 stundas nedēļā) kopējais strādājamo stundu skaits nepārsniedz 60 stundas nedēļā.

 
Piedāvātā redakcija
-