Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
28.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
VARAM turpina uzturēt iepriekš izteikto iebildumu un lūdz paredzēt regulējumā elektronisku dokumentu iesniegšanas iespēju. Ceļošanas dokumenta kopija jau satur personas pašrocīgu parakstu, kā arī tā paraugu iespējams iekļaut anketā. Līdz ar to, visus nepieciešamos dokumentus iespējams saņemt arī droši elektroniski parakstītus e-adresē.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
VARAM turpina uzturēt iepriekš izteikto iebildumu un lūdz paredzēt regulējumā elektronisku dokumentu iesniegšanas iespēju. Ceļošanas dokumenta kopija jau satur personas pašrocīgu parakstu, kā arī tā paraugu iespējams iekļaut anketā. Līdz ar to, visus nepieciešamos dokumentus iespējams saņemt arī droši elektroniski parakstītus e-adresē.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
VARAM uztur iepriekš izteikto iebildumu un lūdz 19.1. apakšpunktu papildināt ar to, ka, pieteikumu nosūtot uz pārvaldes oficiālo elektronisko adresi, pieteikumam jāpievieno ceļošanas dokumenta kopija.
Piedāvātā redakcija
-