Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1921
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 2. punktu nepieciešams svītrot, jo Ministru kabineta noteikumi jāraksta atbilstoši likumā noteiktajam pilnvarojumam, nevis jāsniedz vispārējs skaidrojums par visu veselības aprūpes sistēmu. Ja nepieciešams skaidrot sistēmu, informāciju par to var iekļaut projekta anotācijas IV sadaļā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 3.punktu nepieciešams svītrot, jo Ministru kabineta noteikumi jāraksta atbilstoši likumā noteiktajam pilnvarojumam, nevis jāsniedz skaidrojums par visu paliatīvās aprūpes sistēmu, kas bērniem ir nodalīta. Ja ir nepieciešams skaidrot sistēmu, informāciju par to var iekļaut projekta anotācijas IV sadaļā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 13. punktu nepieciešams papildus izvērtēt un precizēt. Vēršam uzmanību, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 12. un 12.1 punktā ir nodalīti bērni un personas līdz 24 gadu vecumam, un pilngadīgas personas, tai skaitā nodalīti ir pilnvarojumi Ministru kabinetam par noteikumu izdošanu. Tieslietu ministrijas ieskatā likuma normā personām līdz 24 gadu vecumam paredzētais regulējums ar vārdiem “nepieciešamības gadījumā” ir jāizpilda (regulējums jāveido) atbilstoši likuma 13. panta pirmās daļas 12. punktā noteiktajam pilnvarojumam, proti, regulējumam par “nepieciešamības gadījumā” jābūt Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr.766 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem”, nevis šajā projektā. Projektā varētu paredzēt vispārīgu normu, piemēram, ka pilngadīgai personai šajos noteikumos paredzētā paliatīvā aprūpe tiek noteikta, ja viņš nesaņem bērniem un personām līdz 24 gadiem noteikto aprūpi.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
 Projekta 17. punktu nepieciešams svītrot, jo tiesisko regulējumu par Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā paredzētām darbībām, jo īpaši šajā sistēmā esošo fiziskas personas datu apstrādi, nepieciešams iekļaut Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr.587 “Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi”, nevis šajā projektā. Piedāvājam sadarbībā ar Labklājības ministriju esošā likuma pilnvarojuma ietvaros veikt nepieciešamos grozījumus minētajos noteikumos, kuri šobrīd jau paredz regulējumu par paliatīvo aprūpi.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 18. punktu par noteikumu spēkā stāšanos 2024. gada 1. janvārī nepieciešams papildus izvērtēt. Vēršam uzmanību, ka apšaubāma ir iespēja noteikumus pieņemt šogad, tādēļ noteikumi varēs stāties spēkā tikai pēc to pieņemšanas.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Iebildums
Projekta 1.1. apakšpunkts atbilstoši Ārstniecības likuma 9. panta piektajā daļā noteiktajam pilnvarojumam paredz paliatīvās aprūpes organizēšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību. Vienlaikus no mūsu rīcībā esošās informācijas minēto pilnvarojumu paredzēts iekļaut arī Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”. Vēlamies norādīt, ka šāda prakse – viena speciāla likuma pilnvarojuma iekļaušana vairākos Ministru kabineta noteikumos ir pretrunā ar tiesību normu sistēmu. Tieslietu ministrija var pieļaut šādu vairāku projektu virzību ar nosacījumu, ja projekta anotācijas IV sadaļā “Tiesību normu sistēma” tiks ietverta izvērsta informācija par katru Ministru kabineta noteikumu tiesiskā regulējuma tvērumu (robežām), lai izslēgtu jaunā un esošā regulējuma dublēšanos vai pat pretrunas.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Projekta 5. punktu nepieciešams redakcionāli precizēt, korekti izsakot normu par paliatīvās aprūpes sniedzēju. Vēršam uzmanību, ka iekavās esošs vārds “turpmāk - ” ir paredzēts garas vārdkopas saīsinājumam, bet šajā gadījumā tas netiek darīts. Ievērojot minēto, piedāvājam normu precizēt un neizmantot tajā iekavas un vārdu “turpmāk - ”.
Piedāvātā redakcija
-