Atzinums

Projekta ID
23-TA-2075
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļā atspoguļoto ietekmi uz valsts budžetu, kā kārtējo (n) gadu norādot 2024.gadu un attiecīgi finansējumu Digitālā pakalpojumu akta prasību ieviešanai 2024.gadā  811 522 euro apmērā, 2025.gadā 954 221 euro apmērā un  2026.gadā  1 078 332 euro atspoguļojot 2., 4. un 6.ailē, 1., 1.1., 2. un 2.1.punktā. Vienlaikus, ievērojot, ka nepieciešamais finansējums ir paredzēts likumā “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam”, lūdzam svītrot 6.2.apakšpunktā sniegto aprēķinu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt informāciju anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija”, izsakot to piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Ekonomikas ministrijai (Patērētāju tiesību aizsardzības centram) nepaciešamais finansējums Digitālā pakalpojumu akta ieviešanai 2024.gadā  811 522 auro apmērā, 2025.gadā 954 221 euro apmērā un  2026.gadā  1 078 332 euro apmērā tiks nodrošināts likumā “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” prioritārajam pasākumam “Finansējums Patērētāju tiesību aizsardzības centram un Centrālās statistikas pārvaldei regulu prasību izpildei” paredzētā finansējuma ietvaros.