Atzinums

Projekta ID
22-TA-83
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ar anotācijas 1.3.apakšpunkta Risinājuma apraksta papildināšanu norādot, ka papildus tiek veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumu 31. punktā - tas papildināts ar 31.1.4.14. apakšpunktu, lai atbilstoši grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (11.11.2021. likums / LV, 224, 17.11.2021. / stājas spēkā 01.01.2022.) uzlabotu datu iegūšanu par būvniecības pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas resursus, kas atvieglos valsts nodevas par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā administrēšanu, nav ņemts vērā izteiktais iebildums par anotācijas papildināšanu ar tiesisko pamatojumu datu saņemšanai no Valsts ieņēmumu dienesta.
Vēršam uzmanību, ka Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums nenoteic Valsts ieņēmumu dienesta pienākumu būvniecības informācijas sistēmai nodot datus, kā arī neoteic nododamo datu apjomu.
Ņemot vērā minēto, uzturam spēkā iepriekš izteikto iebildumu par anotācijas papildināšanu ar tiesisko pamatojumu datu nodošanai no Valsts ieņēmumu dienesta (kādās tiesību normās noteikts nododamo datu apjoms, un no kādām tiesību normām izriet Valsts ieņēmumu dienesta pienākums sistēmai tiešsaistē sniegt informāciju par saimnieciskās darbības veicēja ieņēmumiem no būvniecības pakalpojumiem.) 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam atkārtoti vērtēt VNĪ iepriekš izteikto priekšlikumu par noteikumu 2.punkta papildināšanu ar 2.7.apakšpunktu, jo noteikumu 2.5.p. piedāvātā redakcija neietver pienākumu nodrošināt īpašnieku ar visu īpašniekam piekritīgu informāciju un dokumentiem.
Daļai BIS iekļautajai informācijai ir ierobežota piekļuve, piemēram, VNĪ kā īpašniekam nav piekļuves ēku energosertifikātu pielikumiem.
Īpašniekam nav  iespēju atlasīt informāciju par visām īpašnieka ēkām  izsniegtajiem ēku energosertifikātiem un BIS reģistrētajiem datiem.

 
Piedāvātā redakcija
-