Atzinums

Projekta ID
21-TA-213
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
22.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, tam pievienoto sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija), pielikumus un informē, ka neatbalsta tā tālāku virzību, izsakot šādu iebildumu.
Ņemot vērā, ka minētais jautājums ir saistīts ar valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu sporta jomā, atbilstoši  Sporta likuma 9.pantā paredzētajam vispirms tas ir skatāms Latvijas Nacionālā sporta padomē, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumiem Nr.422 “Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums” ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumos.
 
Piedāvātā redakcija
-