Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1974
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma projekta 3.punktu finansējums 2026.gadā netiek plānots, anotācijas III sadaļas "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" 8.kolonnas "izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru" 1., 1.1., 2. un 2.1.apakšpunktā ir norādāms finansējums 1 500 000 euro apmērā ar "-" zīmi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas III sadaļas "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" 2.kolonnā "saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam" ir precizējams valsts pētījumu programmai “Sabiedrības veselība” plānotais finansējuma apmērs 2023.gadā, atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma projekta 3.punktā, kā arī sadaļā "Cita informācija" norādītajam.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Priekšlikums
Nepieciešams papildināt anotāciju norādot, ka projekta izpildē iesaistītās institūcijas rīkojuma projektā paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošinās tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
-