Atzinums

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-1033
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, norādot, ka finansējums tiks pārdalīts no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 12.00.00 “Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” 63.pantam. Attiecīgi precizējams rīkojuma projekta nosaukums un anotācija.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka MK rīkojuma projekta 1.punkts paredz piešķirt finansējumu, lai kompensētu  stacionārajām ārstniecības iestādēm samaksu par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, par laikposmu no 2022.gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31.decembrim, nepieciešams papildināt anotāciju ar informāciju, ka pieprasītais finansējums MK rīkojuma projektā minētajam mērķim nepārklājas ar jau Veselības ministrijai piešķirto finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-