Atzinums

Projekta ID
24-TA-211
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu, ievērojot, ka tajā Izglītības un zinātnes ministrijai dotais uzdevums pēc būtības jau ir izpildīts, ņemot vērā sagatavoto likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" (24-TA-471), kurā paredzēts pilnvarojums Ministru kabinetam izstrādāt kārtību, kādā koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.
Piedāvātā redakcija
-