Atzinums

Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
01.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt,vai rindu mājas ir kā atsevišķas viena vai divu dzīvokļu mājas. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam apsvērt, vai šajā gadījumā var izmantot citu kritēriju -  vienkāršāk izmērāmu kritēriju – piemēram, ka granta summa nevar pārsniegt 50% no uzstādīšanas izmaksām – tas jau nodrošinātu to, ka nebūs iespējams uzstādīt iekārtas, kuru jaudas ir pārāk niecīgas, lai sniegtu pietiekami pienesu enerģijas ražošanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam apsvērt, vai šāds punkts nepieciešams. Vai tas gadījumā neierobežo saules paneļu apjoma uzstādīšanu? Ja tā, vai tas nav pretrunā ar pamatmērķi – ražot alternatīvo enerģiju pēc iespējas vairāk, kura varētu nodrošināt ne tikai pašu privātmāju, bet arī sniegt pienesumu kopējā tīklā?
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt punkta redakciju, precizējot,vai šajā definīcijā: 
- vai nepieciešami vārdi "fiziska persona".Turpmāk definīcijā tiek noteikts, ka atbalsta saņēmējs ir īpašnieks. Ja ir prasība, lai īpašnieks būtu fiziska persona, tad tas būtu jāizsaka citā redakcijā, pasakot, ka atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, kas  ir ..
īpašnieks..". 


 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ierosinām precizēt "kāda no šādu pasākumu īstenošanai". 
Piedāvātā redakcija
"kāda no šādu pasākumu īstenošanai". 
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam apsvērt, vai nepieciešams šāds punkts.  Vai ir bažas, ka saules paneļu sistēma varētu tikt demontēta, pēc uzstādīšanas? Vai nepietiek ar faktu, ka paneļi tikuši uzstādīti, kur norādīta to nominālā jauda? Vai monitorēšanas sistēma būtu jāuzstāda arī tad, ja tiek izmantots atbalsts garantijas veidā?   
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūgums precizēt, vai kā atbalsta saņēmējiem ir jābūt visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem vai dzīvojamās mājas kopīpašniekiem, kā arī lūgums precizēt, vai visiem dzīvokļu īpašniekiem vai dzīvojamās mājas kopīpašniekiem jāatbilst vienam no 6. punktā minētajiem kritērijiem. 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam svītrot šo punktu. 
Ja divu dzīvokļu mājā lēmums jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem, tas notiek saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likumu. Biedrībai īpašnieku balsojumā nav nekāda juridiska statusa, ja nu vienīgi biedrība organizē sapulci, ja biedrībai ir dotas šādas tiesības. 
Dzīvojamā mājā var būt reģistrēta biedrība, kurai nav nekāda sakara ar dotās mājas pārvaldīšanu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, vai šo aprēķinu veic Altum sadarbības partneri, vai arī to veic paneļu uzstādītāji? Jautājums, lai saprastu vai tas ir papildus maksas pakalpojums
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam papildināt ar tekstu "ja tehniskai palīdzībai un grantam piesakās persona, kurai ir iestājusies grūtniecība vai gaidāmā bērna tēvs, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība."        
Piedāvātā redakcija
"ja tehniskai palīdzībai un grantam piesakās persona, kurai ir iestājusies grūtniecība vai gaidāmā bērna tēvs, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība."        
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Acīmredzami ir kļūda, jo nevar būt, ka pieejams tikai viens no visiem 16. punktā uzskaitītajiem atbalsta veidiem. 
Lūdzam labot rekstu, norādot, kuri tieši atbalsta veidi nesummējas. 
Piedāvātā redakcija
-