Atzinums

Projekta ID
21-TA-506
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
30.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Priekšlikums
Latvijas Finanšu nozares asociācija (turpmāk – Asociācija) ir izskatījusi Finanšu ministrijas precizēto likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā”(VSS-657) (turpmāk – Likumprojekts) un informē, ka saskaņo to bez iebildumiem un priekšlikumiem. Vienlaikus Asociācija aicina Finanšu ministriju un citas atbildīgās institūcijas, turpinot darbu pie risinājuma izveides informācijas no reģistriem pieejamībai likuma subjektiem vienuviet, rast iespēju turpmāk finansēt visiem likuma subjektiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas mērķu sasniegšanai pieejamību informācijai valsts reģistriem no valsts budžeta līdzekļiem.
Piedāvātā redakcija
-