Atzinums

Projekta ID
21-TA-540
Atzinuma sniedzējs
Ārlietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Ārlietu ministrija ir izskatījusi Aizsardzības ministrijas precizēto likumprojektu "Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām" un saistītos dokumentus, un informē, ka atbalsta tā tālāku virzību bez iebildumiem, vienlaikus izsakot šādus priekšlikumus.

1. Saskaņā ar Saprašanās memoranda par darbību  1. panta  1.2. punktā un 21.pantā noteikto Aizsardzības ministrija nodrošina apliecinātu Paziņojumu par pievienošanos kopiju izsniegšanu dalībniekiem, līdz ar to nepieciešams precizēt likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļas 2.punkta pēdējās rindkopas pirmo teikumu.

2. Lūdzam novērst liekvārdību likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I sadaļas 2.punkta pēdējā rindkopā aizstājot frāzi “Pievienošanās paziņojums par pievienošanos” ar “Paziņojums par pievienošanos”.

3. Aicinām precizēt parakstu daļu Paziņojuma par pievienošanos Saprašanās memorandam par funkcijām tulkojumā latviešu valodā un aizstāt atkāroti lietoto “Ungārijas Aizsardzības ministrijas vārdā” (5.lpp.) ar “Dānijas Ārlietu ministrijas vārdā”.
Piedāvātā redakcija
-