Atzinums

Projekta ID
23-TA-850
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
 Lūgums teikuma daļā "Atsavināšanas procesā Īpašniece nav pieteikusi zaudējumus, bet izteikusi līgumus un prasījumus:..." aizstāt vārdu "līgumus" ar vārdu "lūgumus".
Piedāvātā redakcija
-