Atzinums

Projekta ID
23-TA-791
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju atšifrējumu un saīsinājumu ietvert anotācijā tur, kur pirmo reizi konvencija tiek pieminēta.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām projekta anotācijā kā alternatīvu risinājumu norādīt arī iespēju Administratīvās atbildības likuma 16. pantā paredzēt izņēmumu aviācijas jomā, nosakot atšķirīgu fiksētu naudas soda maksimāli pieļaujamo apmēru. Šķietami tāds variants sākotnēji tika pieļauts, un Tieslietu ministrija tādu pieeju neatbalstīja. Administratīvās atbildības sistēmai kopumā un arī naudas soda institūtam būtu pretrunā pieeja atsevišķām nozarēm (jomām) noteikt īpašu naudas soda maksimāli pieļaujamo apmēru.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei
Priekšlikums
Aicinām aizpildīt anotācijas 5.5. sadaļas 2. tabulu pilnībā, ietverot tajā citstarp arī informāciju, kas minēta 5.2. sadaļas aprakstā attiecībā uz Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju vienību, kurā paredzētā saistība tiek izpildīta ar likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-