Atzinums

Projekta ID
21-TA-319
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
04.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Likumprojekta "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" (turpmāk - projekts) saskaņošanas procesā Finanšu ministrija 2022. gada 4. janvārī izteica iebildumu par nepieciešamību papildināt projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) (turpmāk - anotācija) III sadaļas aili "Cita informācija" ar attiecīgā finansējuma avotu.
Ievērojot minēto, lūdzam papildināt projekta anotācijas III sadaļas aili "Cita informāciju" (aiz otrā teikuma) ar šādu teikumu: "Minētais finansējums tiks nodrošināts Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.".
 
Piedāvātā redakcija
-