Atzinums

Projekta ID
22-TA-632
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
12.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
20.3.tematiskās apmācības - 33,3% jeb 200 000 EUR apmērā, kur vienas vienības apmācību izmaksas vidēji sastāda 180 EUR vebināra formātā, bet klātienes formātā 193 EUR (180 EUR apmācības + 6 EUR telpas + 7 EUR kafijas pauzes) aprēķinātā proporcija ir 50% vebinārs un 50% klātiene un apmācīto skaits sastāda 1072.

Atkārtots lūgums informatīvo ziņojumu papildināt ar detalizētāku skaidrojumu, kādas nozares aptver “tematiskās mācības”?
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
20.2.specializēto mācību, komandējumu un pasākumu veidā -13,3% jeb 80 000 EUR apmērā, kur izmaksas uz vienu cilvēku, ir plānotas vidēji 500 EUR un plānotais apmācīto skaits sastāda 160 dalībnieki;

Atkārtots lūgums informatīvo ziņojumu papildināt ar detalizētāku skaidrojumu, kādas nozares aptver “specializētās mācības”?
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Tiek plānots, ka pasākuma ietvaros kvalifikācijas celšana tiks īstenota 3 dažādos virzienos:
20.1. e-kursu veidā - 33,3% jeb 200 000 EUR apmērā, atbilstoši pieejamajiem datiem viena e-kursa ieviešana izmaksā vidēji 40 000 EUR, kas būtu 5 e-kursi un plānotais apmācīto skaits ir 3000 vienā e-kursā, līdz ar to 1 vienības izmaksas sastāda vidēji 15 EUR;

Atkārtots lūgums informatīvo ziņojumu papildināt ar detalizētāku skaidrojumu, vai 5 e-kursiem ir noteiktas konkrētas mērķgrupas, nozares, kuru pārstāvjiem tiks veltīti šie e-kursi, vai tie saturēs vispārēju informāciju un būs pielāgojami jebkuram publiskā sektorā strādājošam speciālistam?
Piedāvātā redakcija
-